ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ

 

1. Загальні положення.
 

1.1. Основне завдання бізнес-проекту - продемонструвати інноваційність бізнес-ідеї, потенціал її комерціалізації і здатність задовольняти потреби клієнта; актуальність та значущість на ринку;

1.2. Мета конкурсу:

 • Виявити талановитих, активних, повних ідей та творчо мислячих людей, для можливого подальшого працевлаштування та професійного розвитку;
 • Виявити перспективні проекти, привабливі з економічної  точки зору.

1.3. Організатор конкурсу – Компанія «Платінум».

2. Умови участі в конкурсі.
 

2.1. В конкурсі може брати участь будь-яка людина, незалежно від місця проживання, рівня освіти та професійного покликання. Для участі в конкурсі необхідно зареєструватися на сайті www.platinumsinks.com.ua та надіслати проект в зазначені нижче терміни.

2.2. Бізнес-проект пишеться одноосібно або командою з двох-чотирьох осіб на українській або російській мовах.

2.3. Зміст проекту обов’язково повинен містити такі розділи:

 • Дані про автора;
 • Концепція бізнес-проекту, обґрунтування актуальності  реалізації проекту на території України та за її межами;
 • Мета проекту;
 • Опис продукту , послуги або виробництва;
 • Позиціонування товару на ринку, його відмінні риси;
 • Аналіз ринку (потенційні покупці, основні конкуренти);
 • Місце, етапи, терміни реалізації проекту;
 • Розгляд та аналіз можливих ризиків;
 • Сезонність (якщо існує);
 • Опис необхідних форм роботи та заходів;
 • Схема управління проектом;
 • Кадрове забезпечення реалізації проекту;
 • Розрахунок фінансових показників проекту;
 • Термін самоокупності проекту.

2.4. Участь в реалізації бізнес-проекту

2.5 Учасникам необхідно подати заявку про участь у конкурсі,  свою контактну інформацію, назву проекту та короткий опис бізнес-ідеї. Заявку та свою роботу в електронному вигляді необхідно надіслати до 31 травня 2018 року на адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

2.6. Всі роботи проходять попередній відбір на відповідність вимогам до формату та змісту проекту. Роботи, які не відповідають вимогам, відхиляються і не беруть участі у конкурсі, автори отримують повідомлення про відхилення їх роботи.

2.7. З бізнес-проектів, що пройшли попередню перевірку, журі конкурсу у складі представників Компанії «Платінум» відбирає 10 кращих робіт. Результати будуть оголошені 10 червня 2018 року. Організатори конкурсу повідомляють перші 10  учасників про вихід у фінал конкурсу.

2.8. 10 учасників, що вийшли у фінал, повинні представити коротку презентацію своєї бізнес-ідеї.

2.9. Після презентацій бізнес-проектів журі конкурсу визначає переможця.

2.10. Фінал конкурсу та церемонія нагородження відбудуться 12 червня 2018 року в м. Чернігів, вул. Івана Мазепи 66/5.

3. Нагороди конкурсу.
 

3.1. Переможцю виплачується винагорода в розмірі 100 000 грн. Строки і порядок виплати винагороди визначається окремим рішенням організатора конкурсу.

3.2.  Переможці конкурсу отримають нагоду пройти стажування із можливим подальшим працевлаштуванням на підприємствах реального сектору економіки, а також у випадку реальної зацікавленості членів журі – отримати фінансування для реалізації запропонованої бізнес-ідеї.

4. Критерії оцінки бізнес-проектів.
 

4.1. При оцінці конкурсантів беруться до уваги наступні критерії:

 • Актуальність та доцільність практичної реалізації проекту на території України та за її межами;
 • Комерційна ефективність проекту;
 • Фінансові ризики;
 • Обгрунтованість фінансування;
 • Повнота, необхідний ступінь деталізації розділів;
 • Чіткість, наочність даних;
 • Враження від презентації.
 • Строки реалізації та окупності проекту.

4.2. По кожному критерію члени журі виставляють оцінку (від 1 до 5).

5. Дискваліфікація.
 

5.1. Організатори мають право зняти проект з конкурсу, якщо направлення проекту не відповідає основній концепції проведення конкурсу.

6. Права та обов’язки сторін.
 

6.1. Учасник зобов'язується дотримуватися положень, представлених в даному документі. Згода учасника підтверджується реєстрацією на сайті www.platinumsinks.com.ua та надісланим в зазначені терміни проектом.

6.2. Учасник конкурсу має право отримувати інформаційну підтримку: задавати питання , що стосуються конкурсного завдання, за допомогою електронного листа на адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

6.3. Організатор конкурсу зобов'язується використовувати особисті дані кожного учасника конкурсу виключно для внутрішніх цілей і не розголошувати без його згоди (крім випадків запиту державними органами, передбачених чинним законодавством України).

6.4. Організатор конкурсу має право змінити терміни оцінки робіт, дати підведення підсумків, в разі об'єктивних причин та/або форс-мажорних обставин.

6.5. Інформація, яку надсилає учасник конкурсу, не призначена для розповсюдження, обміну, продажу тощо.

Учасники конкурсу погоджуються з тим, що всі права на презентації, бізнес-плани проектів, дизайни, товарні знаки та інші об'єкти інтелектуальної власності, охороняються відповідно до законодавства України.

Відправивши заявку на участь у конкурсі, учасник підтверджує свою згоду на обробку та використання своїх персональних даних організатором конкурсу, а також на те, що їхні імена, прізвища, фотоматеріали з їх зображенням, пов'язані з участю в конкурсі, інтерв'ю та інші матеріали про них можуть бути використані організатором конкурсу в рекламних та інших комерційних цілях як на території України, так і за її межами протягом необмеженого терміну і без виплати будь-яких винагород.

6.6. У всьому, що не передбачено положенням даного конкурсу, сторони керуються чинним законодавством України.